Protipožární dveře

   
 

Dveře z ocelového plechu

U protipožárních uzávěr nepřipouštějte žádné kompromisy
Montáž těchto uzávěr, které zachraňují život a chrání Vaše investice, předejte do rukou specialistů. Neboť ve vážných případech musí být zaručena spolehlivá ochrana. Rozhodněte se pro protipožární uzávěry Hörmann. Jako klapky, dveře, vrata a velkoplošně prosklené elementy. Společnost Hörmann je kompetentním partnerem s obsáhlým programem pro všechna individuální řešení na stavbě.

Využijte naše Know-how vycházející z více než 30 leté zkušenosti
S protipožárními uzávěry Hörmann kupujete kvalitu, ochranu a bezpečnost na dlouhá léta. Všechny uzávěry splňují normu DIN 4102 a jsou úředně schválené Německým institutem stavební techniky v Berlíně (Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin). Podléhají obvyklým kontrolám jakosti a vyrábějí se za podmínek stanovených systémem managementu kvality DIN ISO 9001. Na takové jistotě můžete dále stavět.